.زیبد دهستان زیبد زیباد

ز زیبد زمین تا کنابد سپاه- در و دشت ز ایشان کبود و سیاه.پیرحکیم توس

سه اثر تاریخی زیبد به نقل از مجله تاریخی 1351

                                              (4)  الف قلعه ی زیبد آثار این قله در جنوب غربی زیبد ابتدای تنگل وروی یک تپه به ار تفاع حدود 200 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
شهریور 89
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
1 پست
شهریور 82
1 پست
تیر 82
10 پست
دی 81
2 پست