# قله_زیبد

سه اثر تاریخی زیبد به نقل از مجله تاریخی 1351

                                              (4)  الف قلعه ی زیبد آثار این قله در جنوب غربی زیبد ابتدای تنگل وروی یک تپه به ار تفاع حدود 200 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید